02-237 Warszawa ul. Instalatorów 7
tel.: (0 22) 868 45 33
biuro@rocklin.pl
sprzedaz@nuvatherm.eu

On-LineON-Line masa szczepna - Karta techniczna


PRZEZNACZENIE
Stosowany w systemie SPECIAL G-K SYSTEM jako masa do spoinowania zabudowy ścian z gips kartonu, zapobiega pojawieniu się z czasem spękań na łączeniu płyta do płyty gips karton i płyta do materiałów pracujących budynku mieszkalnego. Wzmacnia wszelkie powierzchnie łączone, polepsza przyczepność materiałów nawierzchniowych.

RODZAJ PODŁOŻA
Płyty Gipsowo-Kartonowe, tynki.

POSTAĆ ZAPRAWY
Gotowa do użycia polimerowa masa On-Line B2000 jest kompozycja specjalnie dobranych polimerów odpowiednio dobranych żywic syntetycznych, specjalnych włókien, polimerowych dodatków modyfikujących, wypełniaczy, stabilizatorów oraz pigmentów.

SKŁADOWANIE I TRWAŁOŚĆ
Przechowywać należy w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, w temperaturze +5 oC do +30 oC w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem w czasie transportu i składowania.

OPAKOWANIE
Pojemniki z tworzyw sztucznych – kartusze 300ml, 1000 ml.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I UŻYCIE PREPARATU
Preparat gotowy do użycia. Masę ON-Line nakłada się ręcznie , przy użyciu szpachlówek i pac stalowych. Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Spoinowanie wykonujemy z samoprzylepną siateczkową taśmą z włókna szklanego. Przy pierwszym szpachlowaniu masę ON-Line rozprowadzamy poprzecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając całą szczelinę następnie docinamy taśmę siateczkową na długość wykonywanej spoiny , samoprzylepną taśmę siateczkową przyklejamy na styku dwóch płyt g-k. nakładamy drugą warstwę masy On-Line następnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładzamy masę wzdłuż całej spoiny. Po związaniu nałożonej warstwy masy One-Line.. nakładamy za pomocą szpachelki elastyczną masę nawierzchniową( G-K system One-Line). W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach fazowanych powinna wynosić około 20 cm. Po wyschnięciu masy szpachlowej G-K system On-Line przystępujemy do szlifowania i wygładzania spoiny za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego. Spoinowanie jest jednym z najważniejszych etapów mocowania płyt gipsowo-kartonowych. Zastosowanie mas SPECIAL G-K SYSTEM On-Line do spoinowania oraz właściwe wykonanie gwarantują bezusterkowe użytkowanie pomieszczeń wykonanych w systemie suchej zabudowy wnętrz.

  • Czas schnięcia: ok. 8 godzin w temp. 18 oC,
  • Nakładanie szpachli: po 24 godz. od nałożenia ON-Line,
  • Ilość warstw: jedna w szczególnych przypadkach dwie warstwy (duze ubytki )
  • Zużycie: ok. 30 – 40 g. na mb spoiny
  • Wyrób spełnia wymagania: PN-C-81906-2003
  • ATEST HIGIENICZNY PZH: HK/B/1637/10/2009

Uwagi: Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na elewacjach w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem.

S2 - Chronić przed dziećmi
S13 - Nie przechowywać razem z żywnością, napojami oraz paszą dla zwierząt.
S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26 - W razie kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S29 - Nie wprowadzać do kanalizacji.
S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Produkt ekologiczny. Po wyschnięciu bezzapachowy, nieszkodliwy.

WSKAZANIA BHP I PPOŻ
Nie sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prowadzenia prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy chronić skórę używając rękawic ochronnych. W przypadku dostania się do oczu natychmiast wypłukać czystą wodą i skontaktować się z lekarzem. Produkt wodorozcieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.
Temperatura przechowywania od +5 do + 25oC . Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu. ON-Line msa szczepna nie nadaje się do użytku po zamarznięciu i ewentualnym rozmrożeniu, ponieważ w ujemnych temperaturach zachodzą nieodwracalne zmiany w strukturze preparatu.